Podrška slepim osobama kroz društvene projekte

Udruženje slepi i slabovidih osoba i drugih socijalnih grupa GLEDAMO SRCEM za cilj ima da kroz različite društvene projekte i radionice omogući da slepe i slabovide osobe budu prihvaćene u društvo kao ravnopravne članove

„Čovek samo srcem dobro vidi. Suština se očima ne da sagledati“ – Mali Princ

Kompanija LEGO je napravila kockice sa Brajevim pismom kako bi slepa i slabovida deca učila kroz igru… više o tome

Veliki broj slepih losoba su uticale i menjale svet u kome živimo. Mnoge od tih ličnosti su svetski poznate… više o tome

Tehnologija je postala deo naše svakodnevnice pa je bilo prirodno da se mnoge od njih upotebe kao pomoć slepim i slabovidim osobama… više o tome

Ko je Luj Braj? Kako se čitaju reljefne tačke? Šta sve može da se napiše Brajevim pismom? … više o tome

Snovi slepih osoba su nalik stvarnosti koju doživljavaju. Likovi u snovima slepih osoba su onakvim kakvim ih zamišljaju… više o tome

Naučite šta ne treba da govorite slepim osobama i šta ne treba da radite u njihovom prisustvu… više o tome

„We are only as blind as we want to be“ – Maya Angelou