A k t u e l n o

N o v o s t i

N o v o s t i

Pročitajte o novostima i aktivnostima udruženja, zanimljivostima, životnim pričama…

Pročitajte o novostima i aktivnostima udruženja, zanimljivostima, životnim pričama…

K o r i s n o

Radionice

U okviru projekata koje smo pripremili, postoji niz korisnih radionica i edukacija. Neke od njih su:

Govorimo srcem

Implementacija aktivnosti koje dovode do povećanja kvaliteta života.

Dijagnostika

Radionice primene različitih medicinskih pomagala (merača pritiska, šećera, toplomera ...)

Kretanje

Edukacija samostalnog kretanja i orijentacije, edukacija videćeg vodiča, dnevne veštine

Naša misija

UDRUŽENJE SLEPIH I SLABOVIDIH OSOBA
I DRUGIH SOCIJALNIH GRUPA

Gledamo srcem

Mi već znamo da sa oštećenim ili izgubljenim vidom možemo da živimo, radimo i ostvarujemo svoje želje. Naša misija je da tome naučimo što više ljudi. Pridružite nam se da bi smo mi pomogli Vama, ili da bi ste Vi pomogli nama.

Nezvanično broj slepih i slabovidih osoba u Srbiji se procenjuje na:

0

U p o z n a j t e

Naš tim

Boban Veličković

Boban Veličković

predsednik udruženja
Anica Tomić

Anica Tomić

fizijatar
potpredsednik udruženja
bez_slike

Olivera Rajković

dipl. pravnik
sekretar udruženja
Uroš Martinović

Uroš Martinović

master gitare
Marina Rajković

Marina Rajković

dipl. teoretičar muzike
Tijana Simić

Tijana Simić

fizioterapeut
nikola Radojlovic

Nikola Radojlović

master istorije
images

Kristina Mikavica

master profesor ruskog jezika i književnosti

Budite u toku

Prijavite se za novosti