Lego kocke za slepe

LEGO Braille Bricks

lego kocke za slepe

LEGO kocke za slepe (LEGO® Braille Bricks) je kocept čija je metodologija zasnovana da deca sa oštećenim vidom nauče Brajevu azbuku.

Svaka kockica ima svoju formu, dok su dugmići u ovakvim Lego kockama, za razliku od originalnih, raspoređeni tako da odgovaraju slovima i brojevima u Brajevoj azbuci. Svaka kockica prikazuje štampanu verziju simbola i slova, time omogućava da deca koja vide i ona koja su slepa uče i igraju se pod jednakim uslovima. Ova genijalna karakteristika otvara čitav novi svet razigranog saznanja koji decu uči Brajevom pismu u taktilnom i prijatnom okruženju.

Lego kocka za slepe i ruke koje drže

Osobe sa slepilom ili oštećenim vidom širom sveta oslanjaju se na Brajevu azbuku da bi radila, učila i uživala u svom svakodnevnom životu u potpunosti. Ovaj pojednostavljeni, ali izuzetno praktičan obrazovni alat naučiće niz veština potrebnih za napredovanje.

Iza ovog pionirskog projekta stoje LEGO fondacija i LEGO grupa koji će deci koja su slepa ili imaju oštećen vid pomoći da nauče Brajevo pismo na razigran i zanimljiv način koristeći moderirane LEGO kocke.

Deca se igraju sa lego kockama za slepe

LEGO nudi veliki broj pratećih igara uz ove specijalne kocke. Takođe, u okviru njihove prezentacije na linku www.legobraillebricks.com se mogu pronaći i video materijali koji prate ovu jedinstvenu ponudu.

Prikaz igara sa lego kockama za slepe Prikaz lego kocki sa brajevim pismom