«Od mene A+, a od tebe?»

Objavi admin

Dana 17. 09.2019. Udruženje „Gledamo srcem“ je u saradnji sa Zavodom za transfuziju sprovelo akciju dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom «Od mene A+, a od tebe?» na platou ispred pozorišta «Vuk Karadžić».
Pomenutoj akciji se odazvao veliki broj građana, koji su o istoj obavešteni putem medija, a krv je tom prilikom dalo tridesetoro ljudi što je po rečima zaposlenih u Zavodu ozbiljan broj.
Posebno treba istaći da je od tog broja, deset slepih osoba doniralo krv u zelji da u granicama svojih mogućnosti doprinesu uspešnoj realizaciji akcije čiji je osnovni cilj bio da se pomogne onima kojima je to neophodno.


Akcija je izazvala veliku zainteresovanost prolaznika, koji su se o istoj interesovali i raspitivali na licu mesta, dok su od aktivista Udruženja dobijali balone sa promotivnim materijalom. Ceo događaj ispraćen je od strane televizije Prva, koja je sa lica mesta napravila reportažu u cilju obaveštavanja građana o ovom humanom događaju i pozivanja na isti.