Nagradu „Zvezda Beograda“ iz oblasti kulture za rad sa slepom decom u inkluziji u 2019. godini u saradnji sa Arton studiom za projekat „Srcem gledamo s muzikom živimo “ koji je omogućio sekretarijat za kulturu, a na inacijativu kancelarije za mlade u starom dvoru dobili smo od Predsednika skupštine grada.  

Category: novosti

ESSENTIAL