Italija u srcu

Predstavljanje projekta „Italija u srcu“

Nakon godine zastoja zbog pandemije Udruženje slepih i slabovidih osoba „Gledamo srcem“ krenulo je sa novim projektima i prvi u nizu je „Italija u srcu“.

„Italija u srcu“ je projekat nastao uz podršku Ministarstva kulture i uz saradnju sa Kulturnim udruženjem „CIRCOLANDO“. Ideja i koncept projekta „Italija u srcu“ je da se slepim i slabovidim osobama omogući da nauče italijanski jezik kao i da im se približi italijanska kultura. Da polaznici savladaju osnovne fraze i da nauče bazični nivo komunikacije ujedno se upoznavajući sa bogatom kulturnom baštinom koju Italija ima, sa idejom da u budućnosti postane sve mnogo ozbiljnije i da se krene u savlađivanje gramatike kako bi ikonografiju Italije mogli da osete i uživo na nekom ličnom budućem putovanju.

Izazov ovakvog projekta je kako za same polaznike tako i za profesore/predavače, a uzbuđenje je obostrano što se osetilo već na uvodnim predavanjima. Saradnja ostvarena sa Kulturnim udruženjem „Circolando“ nam je garantovala da ćemo za predavače imati maternje govornike italijanskog jezika, a ujedno odlično govore i srpski jezik. Predavači na ovom našem pilot projektu su doktor nauka Kristina Santokiriko (Cristina Santochirico) i master Fabricio Ćetoreli (Fabrizio Cetorelli), oboje filolozi po struci sa dugogodišnjim iskustvom.

Projekat „Italija u srcu“ trajaće od 01.juna do 30.juna 2021.godine. Održavaće se dva puta nedeljno, utorkom i četvrtkom, od 16 do 18 časova u prostorijama Mesne zajednice Zvezdara.