Ja sam kompetentan

Ja sam kompetentan

Cilj projekata “JA SAM KOMPETENTAN” ja da osoba može da stekne sledeće veštine: osnovni nivo poslovne komunikacije, funkcionisanje u timovima i grupama, da nauči osnove poslovnog bontona i organizacione kulture, da prođe simulacije razgovora za posao i da nauči da piše radnu biografiju. Takođe projekat obuhvata i opipljive veštine, odnosno veštine koje polazniku-ci daju mogućnosti upotrebe toga i u svakodnevnom životu. Reč je o veštinama poput: Osnovnog i srednjeg znanja rada na računaru, upotrebe majkrosoftovog ofis paketa u obavljanju radnih i privatnih zadataka, Upotreba kanala komunikacije poput zoom-a google duo-a microsoft teams-a i sl. Svi ovi kanali komunikacije su veoma zastupljeni kao osnovno sredstvo rada, posebno danas u doba krize izazvane korona virusom.

Ovaj projekat je organizovan pod pokroviteljstvom Ministarsta za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.