П р о ј е к а т

Говоримо Срцем

Циљ пројекта: Унапређење положаја осетљивих гупа у овом случају слепа и слабовида лица да кроз имплементцију активности које доприносе побољшању квалитета њиховог живота.

Овим пројектом ћемо омогућити слепим и слабовидим особама да овладају техникама боље вербалне комуникације, да боље перципирају информације које добијају из спољног света, да препознају своје мишљење, емоције и моделе понашања, да спознају на основу чега се стварају и како их могу мењати да би били јаснији члановима њихове породице, пријатељима и околини уопште. 

Пројекат „Говоримо Срцем“ ће трајати 6 месеци.

Радионице води психотерапеут др Маја Пауновић, у групној или индивидуалној форми. Предност у пројекту имају слепе и слабовиде особе као и њихови најближи чланови породице

Локација: ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 83, просторије Месне заједнице „Булбудер“

Термини: од 18.07.2019. до 26.12.2019. сваког четвртка од 17 до 19 часова и сваке суботе од 18 до 20 часова.

За све додатне информације се мозете обратити на телефон: 063/206-003 или на емаил адресу boban.velickovic@usgs.org.rs

Реалиацију пројекта омогућио је подршком и финансирањем Град Београд – Секретаријат за социјалну заштиту.