P R O J E K T I

Kafe - Galerija

Posebno mesto u projektima udruženja zauzima projekat Kafe – Galerija. Projekat ima više ciljeva, a dva glavna su: da obezbedi radna mesta slepim i slabovidim osobama i drugim socijalnim grupama, i da društvu pokaže da slepi i slabovidi mogu ravnopravno obavljati različite poslove. 

Projektom je predviđeno otvaranje Kafe – Galerije. Multifunkcionalni prostor ugostiteljskog objekta omogućuje prezentaciju široke lepeze kulturno umetničkih sadržaja, a tim zaposlenih i saradnika je sastavljen od slepih i slabovidih osoba. Predviđene izložbe umetničkih radova, muzički i scenski nastupi, književne večeri su samo deo kulturno umetničkih sadržaja koji su obuhvaćeni projektom.

Radionice i edukacije

U okviru više projekata udruženje organizuje niz edukacija i radionica koje treba da stimulišu i poboljšaju društveni položaj slepih osoba. To su: učenje ili usavršavanje jezika, računara (početnog srednjeg i završnog nivoa ), Brajevo opismenjavanje (deca iz inkluzije-kasnije oslepela lica), edukacija izrade nakita i drugih tehnika ukrašavanja posuđa, vaza…, edukacija samostalnog kretanja i orijentacije; edukacija videćeg vodiča, edukacija u dnevnim veštinama, edukacija bon tona prema slepim i slabovidim osobama ljudi iz okruženja.

Tu su i likovne radionice, muzičke radionice, hor i orkestar, radionice sa ciljem zdravstvenog prosvećivanja (sa proširivanjem znanja i strategijama funkcionisanja radi boljeg očuvanja zdravlja u hroničnim bolestima sa kojima se naši članovi najčešće susreću), radionice primene različitih medicinskih pomagala ( merača pritiska, šećera, toplomera …) i radionice primene raznih aparata pri samoposluživanju.

Ovakvim pristupom želimo da stimulišemo slepe i slbovide osobe i druge socijalne grupe da nam se u što većem broju pridruže i da zajedno učinimo prvi korak ka kvalitetnijem životu.

Radionice i edukacije

P r e g l e d

PROJEKAT

Govorimo srcem

Implementacija aktivnosti koje dovode do povećanja kvaliteta života.

Samostalnost

Kretanje

Uvod u samostalno kretanje i orijentaciju. Program je namenjen slepim i slabovidim osobama i ima za cilj da nauče kako da se potpuno samostalno kreću što im otvorita niz novih mogućnosti.

Samostalnost

Dijagnostika

Radionice na kojima se uči primena različitih medicinskih pomagala: merača pritiska, merača šećera, toplomera…
računari

Osnovna obuka

Uvod u svet računara. Radionice na kojima se uči osnovno o računarima i kako sve mogu da se koriste.

računari

Daktilografija

Radionice na kojima se uči unošenje i obrada teksta na računaru. Zahtevaju osnovno poznavanje rada na računaru.

Strani jezici

Za početnike

U saradnji sa centrom za učenje stranih jezika Sent Nikolas obezbedili smo kurseve za učenje 20 stranih jezika na 10 lokacija u Beogradu. 

Umetnost

Gitara

Individualni časovi za sve koji žele da nauče da sviraju gitaru ili da usavrše svoju tehniku. Od upoznavanja sa instrumentom i pravilnog držanja, preko osnovnih vežbi, sve do ozbljnijih kompozicija različitih epoha.

Predavač: Uroš Martinović

Umetnost

Vajarstvo

Radionice namenjene svima koji žele da se oprobaju i nauče tehnike vajarstva.

Radionice vodi: Lara

U IZRADI – DETALJAN PREGLED RADIONICA I EDUKACIJA